Di tích kiến trúc nghệ thuật cụm đình Hương Canh, thuộc thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *