Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trước cơn bão có diễn biến phức tạp, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã tập trung nguồn lực để triển khai công tác sơ tán, vận động người dân di chuyển đến những nơi an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *