Bộ Y tế đề xuất, tất cả các đồ uống có đường theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới có mặt trên thị trường đều cần chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, phương thức đánh thuế theo hàm lượng đường trong 100ml đồ uống, trên ngưỡng này thì đánh thuế và theo phương thức, đường càng cao, thuế càng nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *