Trong khi người dân trên đất liền đang vất vả đối phó với mưa lũ thì 10 ngày qua, biển động kéo dài khiến tuyến giao thông Sa Kỳ – Lý Sơn tạm dừng hoạt động, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị cô lập hoàn toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *