Ngày hôm qua, một vụ ẩu đả đã xảy ra ngay khi bắt đầu cuộc họp quyết định việc đấu giá cây sưa 200 tuổi tại Bắc Ninh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *