Đánh cắp số phận

Bước vào mùa mưa bão, các sự cố về điện rất dễ xảy ra. Các đơn vị thuộc Tổng công ty điện lực miền Trung đã triển khai các biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương để đảm bảo cung cấp điện liên tục và nhanh chóng khôi phục điện lưới khi có sự cố do mưa bão gây ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *