Việc máy gặt đập liên hợp đang hoạt động lại có nhiều người di chuyển vây quanh đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tích rất cao, nhất là đối với các em nhỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *