Thả rông vật nuôi chạy ngoài đường, nhiều người đã chủ quan, không ý thức được sự nguy hiểm của hành vi này, và vô tình gây tai nạn cho người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *