Nhằm tạo điều kiện để người dân về địa phương đoàn viên cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán, tỉnh Bình Định quy định không hạn chế đi lại hay cách ly y tế, chỉ yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm Thông điệp 5K để phòng dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *