Ngành du lịch đang nỗ lực tăng tốc phục hồi trong bối cảnh các hàng rào kỹ thuật được mở hoàn toàn. Hòa trong bối cảnh này, ngành du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và thu hút du khách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *