Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, đến thời điểm hiện tại, đã có 1.500 túi dịch truyền Dextran điều trị sốc sốt xuất huyết về đến Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *