Trong thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành tại Việt Nam, nền kinh tế nước ta phải chịu nhiều hậu quả nặng nề. Bên cạnh đó cũng chứng kiến nhiều sự thay đổi để thích ứng và vượt qua thời kì khó khăn. Việc ứng dụng công nghệ vào kinh doanh bỗng trở nên thịnh hành và phát triển. Có thể nói, kinh doanh theo hướng thương mại điện tử đang là xu hướng phát triển được đánh giá cao và đầy tiềm năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *