Khác với nhiều năm trước, nghề thu hoạch cà phê không còn hấp dẫn người lao động thời vụ tham gia. Hiện một ngày công hái cà phê lên khoảng 300 ngàn đồng, nhưng các chủ vườn cà phê vẫn rất khó thuê được người làm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *