Việt Nam cần ít nhất 30 triệu người sử dụng “khẩu trang điện tử” Bluezone để đạt mức cảnh báo vi-rút SARS-CoV-2 tối ưu. Đây là nhận định của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *