Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) là một trong hai khu dự trữ của Việt Nam vừa được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *