Từ ngày 01/12 tới đây, người dân cả nước có thể đăng ký làm thẻ Căn cước công dân qua mạng internet. Đây là thời điểm mà thông tư số 48 về thay đổi trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân do Bộ Công an ban hành chính thức có hiệu lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *