Hàng ngàn con tem về chủ đề đa dạng sinh học biển, những hoạt động giữa con người với biển và tình yêu thiên nhiên đã được trưng bày tại Viện Hải Dương học (TP.Nha Trang) trong dịp Festival biển Nha Trang 2019 tại Khánh Hòa. Đây là "Bộ tem về sinh vật biển lớn nhất tại Việt Nam" được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *