Với dân số thực tế trên mười triệu người, việc đảm bảo nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt hằng ngày của người dân là một áp lực không nhỏ đối với TP.HCM. Từ những sự biến đổi của khí hậu, hay qua các sự cố liên quan tới nguồn nước xảy ra gần đây, đang đặt ra thêm nhiều thách thức trong việc đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *