Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, nhất là trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố trước tình trạng trên, thời gian gần đây, nhiều cây xanh lâu năm có nguy cơ ngã đổ trên địa bàn TP.HCM đã được thay thế bằng những cây mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *