Để chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, rao vặt tràn lan trên cột điện, bờ tường và các giao lộ, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ phối hợp với các ban, ngành ra quân kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi vi phạm hành chính về quảng cáo, rao vặt qua camera.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *