Thời gian gần đây, do lợi nhuận nên nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã lén vào các khu vực rừng thông để bóc trộm vỏ đem bán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *