Trong 2 năm trở lại đây, công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán phi tiếp xúc đã được ứng dụng một cách mạnh mẽ tại Việt Nam. Việc thanh toán không dùng tiền mặt là một bước đi hướng đến phát triển Chính phủ điện tử nên đã có các quy định của pháp luật để hỗ trợ phương thức thanh toán này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *