Sau thời gian chờ đợi, những ngày này, mùa nước nổi mang theo dòng phù sa đã tràn về các cánh đồng ở các huyện đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp. Dòng nước mang theo nhiều sản vật tự nhiên, đặc biệt là cá linh – một loài thủy sản đặc trưng không thể thiếu trong mùa nước nổi.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *