HTX 19/5 ấp 20, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau – điển hình về hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể duy trì tốt hiệu quả kinh tế rừng. Trong đó, mô hình gác kèo ong mật luôn dẫn đầu về doanh thu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *