Từ tối qua, trên mạng xã hội lan truyền một văn bản có nội dung Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến ngày 21/2. Phản bác thông tin này, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM cho biết đó là văn bản giả mạo. Hiện TP.HCM đang chuẩn bị từng bước để sẵn sàng cho học sinh trở lại trường vào ngày 17/2 tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *