Vấn đề đảm bảo an tòa cho người dân và du khách khi tham quan tại bán đảo Sơn Trà đã thu hút sự quan tam của dư luận trong thời gian qua. Và một trong những giải pháp được phê duyệt thí điểm đó là chỉ những người có thẻ mới được phép lên bán đảo Sơn Trà tham quan, làm việc, bắt đầu từ ngày 15/11 tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *