Những ngày vừa qua, nguồn nước sông Đà bị ô nhiễm đã làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân phía Tây Nam Hà Nội. Những bệnh viện trên địa bàn cũng đang đủ cách xoay sở khi thiếu nước sạch. Một số bệnh viện đã cho bệnh nhân nhẹ xuất viện, tìm nguồn nước thay thế để đối phó với sự cố nguồn nước bị ô nhiễm.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *