Di tích Tháp Bà Ponagar Nha Trang và danh thắng Hòn Chồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã mở cửa đón du khách tham quan trở lại sau khi tạm đóng vào ngày 4-2 theo công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi mở cửa trở lại, công tác phòng, chống dịch được tăng cường nghiêm ngặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *