Trước đây, khi nhắc đến thanh toán không dùng tiền mặt, nhiều người thường nghĩ đến những khoản thanh toán lớn, không tiện mang theo. Thế nhưng hiện nay, từ vài ngàn đồng đến vài chục ngàn đồng đều có thể thanh toán mà không cần tiền mặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *