Do dịch tả heo Châu Phi hoành hành thời gian qua mà nhiều hộ chăn nuôi trên cả nước phải chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế. Ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang, tổng đàn lợn bệnh đã tiêu hủy trên 42.000 con, trọng lượng trên 2.600 tấn. Cùng với nhiều địa phương khác, vấn đề chuyển đổi cơ cấu vật nuôi được xem là giải pháp tối ưu nhằm ổn định chăn nuôi và cân đối nguồn thực phẩm trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *