Vườn Quốc gia Cúc Phương vừa phối hợp với một số đơn vị tổ chức thả 70 cá thể cầy vòi mốc quý hiếm về với tự nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *