Bên cạnh những vấn đề nóng về giao thông trên địa bàn TP.HCM hiện nay như xe ben, xe bồn đi vào đường cấm hay vi phạm nồng độ cồn thì tình trạng xe ba bánh, xe máy độ chế thành đầu kéo chạy quá tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, gây mất trật tự an toàn giao thông cũng đang là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *