Song song với việc bổ sung cơ sở vật chất, ôn tập kiến thức cho học sinh, tỉnhVĩnh Long đã tập trung xây dựng các phương án nhằm tổ chức kỳ thi nghiêm túc và đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ coi thi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *