Mới đây, nhóm sinh viên thuộc Khoa Điện – Điện tử viễn thông, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM đã đưa ra một số giải pháp giám sát và cảnh báo tự động tại các nút giao nhau giữa đường sắt và đường bộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *