Phát triển năng lượng sạch và tái tạo ngày nay đang là xu thế chung. Song, việc khai thác tiềm năng này vẫn chưa được triển khai một cách mạnh mẽ ở nước ta. Trước thực tế đó, nhóm sinh viên trường ĐH Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP.HCM đã chế tạo thành công xe ô tô sử dụng 100% năng lượng mặt trời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *