Do ảnh hưởng của thời tiết thay đổi thất thường, gần đây, nhiều loại cây trồng của người dân ở tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện loài sâu róm phá hoại, ăn hết lá và hoa của nhiều loại cây trồng. Trong đó, sâu róm tập trung phá hoại chủ yếu ở giống cây bơ khiến người trồng lo lắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *