Cục ATTP (Bộ Y tế) đã quyết định thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố 6 thực phẩm chức năng của Công ty Aturo Việt Nam, đồng thời cảnh báo hai sản phẩm khác quảng cáo sai phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *