Theo nhiều hộ trồng quýt hồng trong chậu H.Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, năm nay, việc xử lý ra trái và dưỡng cây thành công với tỉ lệ cao nhất trong các năm. Thời điểm này, nhiều nhà vườn đang tất bật những công đoạn cuối để chào bán cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *