Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi là ông Đặng Văn Minh vừa ký quyết định về việc hủy bỏ Quyết định khen thưởng đối với ông Võ Hoàng Yên và cộng sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *