Nếu như những năm trước, thời điểm này học sinh đã nghỉ hè thì năm nay học sinh vẫn hàng ngày đến lớp. Học tập giữa lúc đỉnh điểm nắng nóng và khô hạn của khu vực miền Trung, nguồn nước phục vụ sinh hoạt của các giáo viên và học sinh, đặc biệt là ở các trường Dân tộc bán trú vùng cao là rất khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *