Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã cho ra mắt bộ tem “Trò chơi dân gian” gồm 4 mẫu tem và 1 block nhằm góp phần quảng bá và bảo tồn các giá trị văn hóa của trò chơi dân gian Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *