Từ chiều hôm qua, UBND các phường, xã TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đã có 44 trường hợp bị xử lý với số tiền phạt gần 60 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *