Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tiêu hủy 19,2 tấn măng do “Sử dụng nguyên liệu không bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất chế biến”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *