Gần đây, tại tỉnh An Giang, một số hộ dân đã thực hiện mô hình nuôi cá mè hôi trong ao và bước đầu mang lại tín hiệu khả quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *