Không biết tự bao giờ con cá linh và bông điên điển đã gắn liền với mùa nước nổi ở ĐBSCL. Đó cũng là những món ăn đặc sản mà nhiều du khách luôn mong muốn được thưởng thức khi có dịp về miền Tây trong mùa nước nổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *