Tạp chí Asian Scientist (Singapore) vừa công bố 100 nhà khoa học tiêu biểu của châu Á năm 2020. Trong 3 đại diện của Việt Nam, TS Trần Thị Hồng Hạnh, Viện Hóa sinh biển (Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam) được vinh danh vì những nỗ lực không ngừng trong lĩnh vực nghiên cứu hóa học, hóa sinh hữu cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *