Hạn mặn đang diễn ra gay gắt ở các huyện phía Nam của tỉnh Long An. Để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho hàng chục ngàn diện tích đất sản xuất nông nghiệp, các ngành chức năng Long An và nhân dân đang tổ chức đắp đập tạm tại các rạch cặp sông lớn, bơm chuyền nước ngọt qua nhiều cấp để đưa nước vào đồng ruộng cứu hàng ngàn diện tích lúa sắp và đang trong giai đoạn trổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *