Thời điểm này, nông dân nuôi tôm càng xanh ở tỉnh Cà Mau đang vào vụ thu hoạch. Dù giá có giảm nhẹ so với năm rồi, nhưng bà con rất phấn khởi vì lợi nhuận khá, có tiền sắm Tết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *