Tại Việt Nam, theo thống kê chưa đầy đủ, vẫn còn nhiều phụ nữ phải chạy trốn khỏi chính ngôi nhà của mình, bởi bạo lực gia đình. Ngôi nhà trở thành nơi chứa nỗi sợ hãi bởi những lời xúc phạm và những trận đòn roi. Thế nhưng, không phải người phụ nữ nào cũng biết bản thân mình có quyền được bảo vệ khỏi bạo hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *