Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, một trong những vấn đề báo động ở nước ta không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thể chất mà còn gây tổn thương tâm lý nặng nề cho các em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *